สพป.ชัยนาท จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 น.ส.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563) โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท, ผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากร สพป.ชัยนาท และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดย นายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ บริเวณหน้า สพป.ชัยนาท พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในสังกัด โดยมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน