เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563  ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ศักยภาพและทักษะอย่างเหมาะสมของผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง  โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 กล่าวต้อนรับ