สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นค.1

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอมรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สพป.นค.1 ณ ห้องประชุมพระเสริม สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีนางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชัย น้อยบรรเทาและคณะวิทยากรได้แนะนำความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และกฎหมายที่ควรรู้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ พร้อมฝึกปฏิบัติการผลิตคลิปข่าวด้วยสมาร์ทโฟน การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบคลิปข่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็นอย่างมาก สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่คณะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.นค.1และคณะครูที่ปฏิบัติงานที่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายละ 2 คน รวมทั้งหมด 40 คน