ประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

…เครดิตภาพ / สพป.เลย เขต 3