การนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 ณ  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายจักรกฤช สิทธิโสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว