สพม.39 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของจนเองด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับอนุชนคนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก