สพป.สร.1 มอบบ้าน”โครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน

                 วันที่  29  สิงหาคม  2563  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ร่วมกับ  เครือข่ายฯ  ศีขรภูมิ  4   ทำพิธีมอบบ้านมอบบ้าน “โครงการธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน”ให้กับ   ครอบครัวของ  เด็กหญิงปาณิสา  เครือวัลย์  นักเรียน  ร.ร.บ้านประทุนอายอง  ต.แตล อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  มอบหมายให้  นายสุทัศน์  เดชมา  รอง  ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธาน  ทั้งนี้เพื่อ “ เพิ่มโอกาส  และลดความเหลื่อมล้ำ”  ให้กับนักเรียนและครอบครัว  ซึ่งความสำเร็จนี้  เกิดจากความร่วมมือที่ดี  จาก  บุคลากร  สพป.สร.1  ผู้บริหารและข้าราชการครูเครือข่ายฯ ศีขรภูมิ 4   ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  รวมถึงฝ่ายปกครอง  หน่วยงาน  องค์กร  ที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน