++ แม่ฮ่องสอนเขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/ 2561 ++

วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการาจัดทำข้อมูลประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 1/2561

ธีรธิดา   พรหมมาแบน   ภาพ/ข่าว

ธีรธิดา พรหมมาแบน