สพฐ. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ณ ห้องประชุม 40 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 15 คน ประกอบด้วยนักเรียนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คน จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 คน และจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 คน

นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ) ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ตนขอแสดงความชื่นชมและยินดีต้อนรับนักเรียนจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่มาร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ น่าชมเชย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และการสื่อสารภาษาที่สองเป็นอย่างมาก ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาย่อมมีโอกาสและต้นทุนในการทำงานที่สูงกว่าผู้อื่น ซึ่งภาษาจีนนั้น นับได้ว่าเป็นภาษาที่ได้รับความนิยม และได้รับการยอมรับในโลกธุรกิจและการสื่อสาร จะเห็นได้ว่า การจัดการแข่งขันนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถในด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นสู่ระดับเวทีโลก ทำให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนไทยต่อไป

 

ขณะที่ นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ผอ.ศบศ.) กล่าวว่า โครงการการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปีการศึกษา 2563 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว โดยโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้ก้าวไกลไปทั่วโลก จึงได้จัดเวทีการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน โดยให้ทุกประเทศคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งในการจัดการแข่งขันตามโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาจีน ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในด้านภาษา และการแสดงออกอย่างเต็มที่ ซึ่งการแข่งขันในรอบนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

“สำหรับการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และสื่อสารภาษาจีนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนกล้าแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในที่สาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาจีน ทั้งในเวทีระดับภูมิภาค ระดับประเทศ จนถึงเวทีระดับโลก และยังช่วยสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วย” ผอ.ศบศ. กล่าว

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน