ประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2563

วันที่  31 สิงหาคม  2563 นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่ 8/2563  ณ   โรงแรมทองธารินทร์  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์  ทั้งนี้  ได้นำเสนอโครงการ “ธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน”  ในที่ประชุม