สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2 ที่เข้าศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะบุคลากร ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กระบี่ ให้การต้อนรับนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ที่นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ในสำนักงาน จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปพัฒนา ปรับปรุง การบริการการดำเนินงาน ปรับใช้ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น