++++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบของขวัญวันเกิดแก่บุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ++

^^วันจันทร์  ที่ 31   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต  1 มอบของขวัญและเค้กวันเกิดแก่บุคลากรที่เกิดเดือนสิงหาคม จำนวน 3 ราย   นางทรงศรี  บุบผาเพชร /นางสาวจารุวรรณ  ไชยวิฑรูย์ /นางสาวเสาวณีย์ ตระกูลพัดทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา  นางปรียาภา  คำนุ่น ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน