สพป.ลำพูน เขต 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือ เนตรนารี (ทบทวนหลักสูตรวิชาการทางการลูกเสือ)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือ เนตรนารี (ทบทวนหลักสูตรวิชาการทางการลูกเสือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ทบทวนวิชาทางการลูกเสือเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของจุดหมาย หลักการ วิธีการและกระบวนการฝึกอบรมเยาวชนแผนใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก , สามารถนำหลักการ วิธีการ และทักษะทางลูกเสือ มาวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมทางการลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถบริหารและดำเนินงานในกองลูกเสือของตนเอง สามารถวางแผนกำหนดวิธีการดำเนินกิจกรรมทางการลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ตามพรบ.ลูกเสือพ.ศ.2551 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี จากทุกโรงเรียนในสังกัด รวม 80 คน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรกานท์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน