สพป.หนองคาย เขต 1 รับคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายวริทธิ  จันทามี  เป็นประธานในการต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.นค.1 และคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ นายวริทธิ  จันทามี ได้นำคณะดังกล่าว เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระใส  คารวะเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมไหว้พระและศาลพระภูมิศาลปู่ย่า  จากนั้นได้นำกล่าวต้อนรับ แจ้งวัตถุประสงค์ รับชม VTR สพป.นค.1  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย