สพป.สระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1