สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณระดับปฐมวัย​

นายปรีชา​ ทัพใหญ่​  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก​ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ​การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณระดับปฐมวัย​  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ​ระดับปฐมวัย  เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2560  เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ​  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ​  ห้องประชุมดินทอง ​1 ​สพป.พิษณุโลก​  เขต​ 2