สพป.น่าน เขต 2 จัดกิจกรรมวันชาติและกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรัส  ขนิษฐ์น้อย รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 จัดกิจกรรมวันชาติและกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต และการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตและจิตสำนึกความเป็นไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.น่าน เขต 2