สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2563

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายวริทธิ  จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผอ.สพป.นค.1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 รับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาและร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” พร้อมกับร่วมรับชมการนำเสนอนโยบายในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2563  “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน” ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1 สำหรับการร่วมรับชมพุธเช้าในครั้งนี้ได้มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) เข้าร่วมรับชมด้วย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด