หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รุ่นที่  1/2563  ระยะที่ 1 (วันที่สอง)

วันที่  2  กันยายน  2563  เวลา 09.00-12.00 น. หน่วยพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับเกียรติจาก ดร.สนอง  สุดสะอาด  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานบุคคล”  ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ   โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รุ่นที่  1/2563  ระยะที่ 1 (วันที่สอง) ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ