คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาที่ประสบวาตภัย

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจอาคารเรียนแบบ 105/29 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ทำให้ ฝ้าเพดานแตกหักหลุดออกจากกัน โดยมีนายจรูญ ดีสมบัติ ผอ.โรงเรียน และ คณะครูได้รายงานข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบ ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้ แจ้งโรงเรียนให้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียนและจะได้นำข้อมูลไป พิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้แก่โรงเรียนต่อไป