การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ” รอง ผอ.สพป.ปข.1″

วันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะกรรมรายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพือ่การพัฒนาการศึกษา ต่อคณะกรรมการ ฯ ด้วยบรรยากาศของการนำเสนอวิสัยทัศน์พร้อมตอบข้อซักถามถึงแนวนโยบายการดำเนินการที่ประสบผลสัมฤทธิเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1