สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และนางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต 3 คณะกรรมการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563ให้กับ นายณัฐพงศ์ ทองคำ และ นายศราวุธ คำแก้ว รองผอ.สพม.39   ณ สพม.39    อ.เมือง จ. พิษณุโลก