สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน

          วันที่ 2 กันยายน 2563  นายสมพร  แปไธสง  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน  การประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมแต่ละช่วงเวลา  และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ  ตามคำสั่ง  พิจารณากำหนดตัวบุคคลที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2