สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บันทึกภาพแห่งความทรงจำของผู้เกษียณอายุราชการในปี 2563

วันที่ 2 กันยายน เวลา 08.30 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ร่วมถ่ายภาพหมู่ในชุดปกติขาวที่หน้าอาคาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อเก็บบันทึกเป็นภาพแห่งความทรงจำของผู้เกษียณอายุราชการในปี 2563 และในเวลา 09.30 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 ในพิธีมอบศาลาเอนกประสงค์ “ศาลาอนุสรณ์เกษียณ 2563” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้รับมอบในฐานะผู้แทน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4