สพป.พิษณุโลก เขต 2 สังเกตุการณ์ ให้คำปรึกษา การนับจำนวนนักเรียน การดำเนินงานนักเรียนไม่มีตัวตนในสถานศึกษา

นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 2 สังเกตุการณ์การนับจำนวนนักเรียน การรายงาน การดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนไม่มีตัวตนของโรงเรียน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน กรณีโรงเรียนมีปัญหานักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน ตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน โรงเรียนห้วยพลู และโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 3 ธันวาคม 2561