ขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม สพป.อุดรธานี เขต 2 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต” ปีงบประมาณ 2563  สพป.อุดรธานี เขต 2  ทั้งนี้ คณะวิทยากร  จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความรู้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 194 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2