สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1เปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดและ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยพัฒนาที่ 37 ระหว่างวันที่ 1- 15 กันยายน 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)