ทุนการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วย มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้อนุมัติทุนการศึกษา50 เปอร์เซ็นต์แก่นักเรียนไทย ให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ  สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเฮียวโกะ