++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ++

^^วันพฤหัสบดี   ที่ 3  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รายนางสาวกรชวัล  หิมวัลย์   ณ  ห้องประชุม conference  หน้าห้องผู้อำนวยการ  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน