นักเรียนสพป.ลำพูน เขต 2 รับรางวัล SPORT HERO

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเหรียญทอง ถ้วยรางวัล เเละเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เทย ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ มวยสาลกสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 42 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬา SPORT HERO แห่งชาติ ครั้งที่ 2 และรางวัลชนะเลิศ มวยสาลกสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 42 กิโลกรัม การแข่งขันนักเรียนส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน ให้กับ ด.ช.อาทิตย์ เชวงพิมาน นักเรียนชั้นม.1
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬา SPORT HERO แห่งชาติ ครั้งที่ 2 รุ่นน้ำหนัก 42 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬา SPORT HERO แห่งชาติ ครั้งที่ 2 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มวยสาลกสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 51 กิโลกรัม การแข่งขันนักเรียนส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน ให้กับด.ช.อัศวิน หมีคณะ นักเรียนชั้นม.2
3.รางวัลชนะเลิศ มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น้ำหนัก 51 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน ให้กับด.ช.ก้องเกียรติ คำเวียง นักเรียนชั้นม.1
4. รางวัลรองชนะเลิศ มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น้ำหนัก 42 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน ให้กับด.ช.ณัฐพล เงินคำ นักเรียนชั้นม.2
พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้แสดงความยินดีกับด.ช.อาทิตย์ เชวงพิมาน ที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับประเทศ และได้ให้กำลังผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนในการทุ่มเท เสียสละ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและสพป.ลำพูน เขต 2