สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย รอบสุดท้าย

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย รอบสุดท้าย จำนวน 7 ราย ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศ ได้แสดงความชื่นชมยินดี และพบปะ โดยได้ให้ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติ ราชการ ในการครองตน ครองคน ครองงาน โดยมีนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ พร้อมให้จัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลให้คำแนะนำ และทำหนังสือส่งตัวเข้าปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง