นิทรรศการ “พลวัตทางการศึกษา สพม.35 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ “พลวัตทางการศึกษา สพม.35 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”  เพื่อแสดงนิทรรศการ ศักยภาพสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เชิงประจักษ์  ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมตลอดปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ สพม.35

โดยมี ดร.รัตนา ศรีเหรัญ อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ.  นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  และนายทองปอนด์ สาดอ่อน อดีต ผอ.สพม.35 เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ ตลอดรวมถึงประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อยกระดับเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

กิจกรรมฯ ดังกล่าว โรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน 7 สหวิทยาเขต ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพความเข้มแข็งของ องค์กร สพม.35 ขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือของสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน ไว้ ณ โอกาสนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

พีรวุทธิ์  ศรีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน