สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา  ( New Normal School 2020)

วันที่   4  สิงหาคม  2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา ( New Normal School 2020)”  และในภาคบ่ายมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ