ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

เมื่อวันที่  4 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นวิทยากรบรรยาย รายวิชาที่ 3.1 การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ดีมากยิ่งขึ้น เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก, และนางสำเนียง เพ่งผล ผอ.โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ณ หอประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ