ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีมอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธีมอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 ประจำปี 2563 ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา วชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พิธีมอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 ประจำปี 2563 ได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้รับโล่รางวัลจำนวนมากที่สุดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน