สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

วันที่ 6 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 โดยมีระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่ วันที่ 6 -20 กันยายน 2563 โดยมีวิทยากรในการให้ความรู้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มากกว่า 22 ท่าน ที่เข้าร่วมสร้างความรู้และพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของ สพฐ. ซึ่งได้กำหนดเหลักสูตรเพื่อการอบรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุและตั้งแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 22 ท่าน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สพป.ปข.1

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่