สพป.สระแก้ว เขต 1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยมี นางนิธิวดี ป่าหวาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกและ นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับผู้เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1