สพป.สระแก้ว เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนตามโครงการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น โรงเรียนบ้านด่าน และโรงเรียนบ้านเขามะกา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว