สพป.ชลบุรี เขต 1 พัฒนาก่อนแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป/สพท

วันที่ 5 กันยายน 2563 นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   ระหว่างวันที่ 5 – 19 กันยายน  2563  จำนวน  15  คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป