คณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและการสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 8  กันยายน  2563   ณ สนามกีฬาศรีณรงค์  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  จัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ขึ้น  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี  จากสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์   ร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและการสวนสนาม  จำนวนมาก  ได้รับเกียรติจาก  นายอดิเทพ กมลเวชช์ รอง ผวจ.สุรินทร์   เป็นประธานในพิธี  นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน