ผอ.สพร.ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2563 ดร. ดร. สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินงานและผู้เข้ารับการพัฒนาฯ หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมี นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยากรพี่เลี้ยง คณะดำเนินงานร่วมให้การต้อนรับ