สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ 10- 11  กันยายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา ดร.สิทธิศักดิ์ เทพประสิทธิ์ นส.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท และ รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ที่โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก