รับเกียรติบัตรการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่  10 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1  รับเกียรติบัตรการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมินลำดับที่ 2 ของประเทศ จาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสายทอง  ไตรยะวิภาค  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก