สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายคุณภาพทางการศึกษาอำเภอคลองหาด ณ หอประชุมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว