สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปี 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัด สพป.สิงห์บุรีเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 99 วินาที และร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงอุทิศกำลังทั้งพระวรกาย ความคิด สติปัญญา ช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างในการกระทำ คุณงามความดีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 70 ปี