การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการทั่วประเทศ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เชต ๓ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการทั่วประเทศ โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดศึกษา พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา “ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ” โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า ๘๐๐ คน จำนวน ๒๒๕ เขต ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

https://www.facebook.com/chon333/

ภาพ : นายพรเทพ ศรีชาติ
ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ