รักษาราชการ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือข่าย “หนองตากยา”

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ และให้แนวนโยบายการดำเนินการจัดการเรียนสอนโรงเรียนพระราชทาน และ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพหนองตากยา โดยมีนายรัชช์สิทธฺ์ ทิพยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดิศกุล ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองตากยา นำคณะข้าราชการครูในเครือข่าย จำนวน 90 คน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านคอกช้าง จ.ประจวบคีรีขันธ์