โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม (ระดับประเทศ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม (ระดับประเทศ) จากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลจากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม