สพป.หนองคาย เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ Lesson Study (การศึกษาชั้นเรียน)

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น ดร. อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ Lesson Study (การศึกษาชั้นเรียน) โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนราษฎร์สามัคคีและโรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด