สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการแนะแนวในสถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2563

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น ดร. อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการแนะแนวในสถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งของศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคายเขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่แนะแนวครูวิชาการโรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและศึกษานิเทศก์ รวม จำนวน 80 คน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด